Prijs parkeerplaatsen en ereloonsupplementen zorgen voor wrevel

De prijzen van de parkeerplaatsen in de ziekenhuizen zorgen voor wrevel bij patiënten. Afgezien daarvan zijn de meeste patiënten wel tevreden over maaltijden, 'bedcomfort, communicatie met het personeel enz. Ereloonsupplementen op eenpersoonskamers stuiten op onbegrip.

Ziekenhuiszorg onvoldoende afgestemd op culturele diversiteit

De Vlaamse overheid zou in ziekenhuizen 'cultuursensitieve zorg' als aparte kwaliteitsnorm kunnen invoeren. En de opleiding van artsen en verpleegkundigen dient 'culturele competentie' te incorporeren als structureel criterium. Het zijn twee aanbevelingen uit het doctoraatsonderzoek 'social health sciences' van Rose-Lima Van Keer (VUB).

Commissie volksgezondheid gaat naar Thierry Warmoes

Vorige week benoemde de kamer van volksvertegenwoordigers de voorzitters van de verschillende parlementaire commissies. Ecolo-Groen pikt met Marie-Colline Leroy het voorzitterschap van de commissie sociale zaken in. Praeses van de commissie volksgezondheid wordt Thierry Warmoes (PTB, de Franstalige zusterpartij van het communistische PVDA).

Ziekenhuizen counteren niet-beschikbare geneesmiddelen

De ondertussen lange lijst van niet-beschikbare geneesmiddelen noopt ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen tot creativiteit. Ze hanteren een 'getrapte aanpak', stelt Zorgnet-Icuro. Het netwerk van zorgvoorzieningen vindt wel dat de overheid en het geneesmiddelenagentschap FAGG 'meer pro-actief' moeten optreden.

Krachten verenigd voor audit ziekenhuizen

In het jaarverslag van de Dienst Geneeskundige Controle en Evaluatie staat te lezen hoe het Riziv, de FOD Volksgezondheid (VVVL) en de FAGG bezig zijn om gezamenlijke auditteams op te leiden voor de ziekenhuizen.

IT

Lees meer

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Kanaal Z - HealthCare