Ziekenhuiszorg onvoldoende afgestemd op culturele diversiteit

De Vlaamse overheid zou in ziekenhuizen 'cultuursensitieve zorg' als aparte kwaliteitsnorm kunnen invoeren. En de opleiding van artsen en verpleegkundigen dient 'culturele competentie' te incorporeren als structureel criterium. Het zijn twee aanbevelingen uit het doctoraatsonderzoek 'social health sciences' van Rose-Lima Van Keer (VUB).

Commissie volksgezondheid gaat naar Thierry Warmoes

Vorige week benoemde de kamer van volksvertegenwoordigers de voorzitters van de verschillende parlementaire commissies. Ecolo-Groen pikt met Marie-Colline Leroy het voorzitterschap van de commissie sociale zaken in. Praeses van de commissie volksgezondheid wordt Thierry Warmoes (PTB, de Franstalige zusterpartij van het communistische PVDA).

Ziekenhuizen counteren niet-beschikbare geneesmiddelen

De ondertussen lange lijst van niet-beschikbare geneesmiddelen noopt ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen tot creativiteit. Ze hanteren een 'getrapte aanpak', stelt Zorgnet-Icuro. Het netwerk van zorgvoorzieningen vindt wel dat de overheid en het geneesmiddelenagentschap FAGG 'meer pro-actief' moeten optreden.

Krachten verenigd voor audit ziekenhuizen

In het jaarverslag van de Dienst Geneeskundige Controle en Evaluatie staat te lezen hoe het Riziv, de FOD Volksgezondheid (VVVL) en de FAGG bezig zijn om gezamenlijke auditteams op te leiden voor de ziekenhuizen.

Oproep: duurzame ziekenhuizen gezocht

Voor een artikel in de volgende editie van AK Hospitals, is de redactie op zoek naar inspirerende praktijkvoorbeelden van duurzame en groene ziekenhuizen.

"Reële activiteit op de spoed financieren, is logisch"

"De financiering van de diensten spoedgevallen gebeurt al enkele jaren deels op een andere manier. De nieuwe financiering heeft als basis de reële activiteit en zo hoort het ook. Dit vervangt het vroegere 'volstrekt absurde systeem'."

VUB en UZ Brussel geven startschot onderzoekshub Green Energy Park

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het UZ Brussel gaven vorige week het officiële startschot van de vzw Green Energy Park. Dit moet een proeftuin worden waar bedrijven, onderzoekinstellingen en overheden "samenwerken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen", zoals het ziekenhuis van de toekomst.

Nieuwe huiselijke wachtkamer in oncologisch dagziekenhuis AZ Turnhout

Patiënten van het oncologisch dagziekenhuis van AZ Turnhout kunnen voortaan terecht in een nieuwe, huiselijke wachtkamer. De ruimte werd gefinancierd met een gift van het Kempense bedrijf Dienstenthuis en met donaties van enkele patiënten. Architectenbureau AIM werkte gratis een ontwerp op maat uit.

Uit het magazine

Focus op vervuiling door geneesmiddelen

Hoe kunnen sporen van kankermedicijnen in het afvalwater worden verwijderd? Vorsers evalueren een technologie van gevorderde oxidatie door fotokatalyse, maar het is nog niet duidelijk wat de beste methode is om het water te zuiveren.

Ziekenhuizen naar de beurs?

Van New York tot Kuala Lumpur en van Sydney tot Johannesburg hebben grote en complexe ziekenhuisgroepen zich ontwikkeld tot beursgenoteerde megabedrijven die hun oog ook op Europa laten vallen.

ZNA haalt als eerste netwerkaccreditatie

Vorige week behaalde Ziekenhuis Netwerk Antwerpen de JCI-netwerkaccreditatie. Daarmee is ZNA de eerste ziekenhuisgroep in Vlaanderen die voor een dergelijk accreditatietraject ging. Met succes.

Maggie onder de loep

De redactie

De verkiezingen zijn voorbij. Het stof is gaan liggen, de teerlingen zijn geworpen. Hoog tijd om het bilan op te maken van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block

Een functie in volle mutatie

De voorbije jaren zijn de taken van de ziekenhuisapotheker aanzienlijk verbreed. Twee voorbeelden uit de praktijk.

Rol medische raad en statuut ziekenhuisarts

De recente wet betreffende de klinische netwerken voorziet in de reorganisatie van het ziekenhuislandschap. Tegen 1 januari 2020 zal elk ziekenhuis deel uitmaken van één locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk. De vraag is wat de gevolgen hiervan zijn voor de rol van de medische raden van de individuele ziekenhuizen en voor het juridisch statuut van de individuele ziekenhuisartsen.

Uit het magazine

Arts in Nood wil meer wegen op het beleid

Meer dan 300 artsen klopten de voorbije 2,5 jaar aan bij Arts in Nood, een initiatief voor artsen met psychische problemen. Dat is veel maar dan ook weer niet, vindt coördinator Koen Matton. "Naar schatting 8 à 10% van alle artsen kampt met psychische problemen. Dat komt neer op zo'n 4.000 artsen in ons land. Dan weet je dat we nog heel wat werk hebben..."

"Zorg is ook iets waard"

"Zorg is iets waard, die gedachtegang moeten we behouden bij mensen." "Betalen voor de dokter is een vorm van responsabilisering en gaat over respect voor de zorgverlener."

IT

Lees meer